Ρομποτική για παιδιά με αυτισμό

Ρομποτική για παιδιά με αυτισμό

Η Ακαδημία Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας δείχνει έμπρακτα την  ευαισθησία της για τη συμπερίληψη παιδιών με αυτισμό, προωθώντας  την ένταξη τους στα τμήματα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου , ενώ στόχο αποτελεί η ανάπτυξη   κοινωνικών δεξιοτήτων  μέσα από συνεργατικές και ομαδικές δράσεις.

Σκοπός του προγράμματος

Μέσα από ομαδικές δραστηριότητες, απτές, συγκεκριμένες, οργανωμένες και προβλέψιμες, οι οποίες έχουν ως βάση τη μηχανική ή την τεχνολογία, βρισκόμαστε στο πεδίο των ενδιαφερόντων των παιδιών. Ειδικότερα, τα παιδιά που εμφανίζουν αυτιστικά συμπτώματα επιθυμούν έντονα να συνάψουν φιλίες και παρέες, αλλά δεν γνωρίζουν τον τρόπο. Η Εκπαιδευτική Ρομποτική δεν ενδιαφέρεται να καλλιεργήσει δεξιότητες που αφορούν αποκλειστικά στη μηχανική ή στα μαθηματικά. Κυρίως προωθεί την άμιλλα, τις φιλίες, τον πειραματισμό, τη διεύρυνση της σκέψης και της φαντασίας. Μέσα από μια ενδιαφέρουσα ομαδική ενασχόληση στοχεύει καταρχάς στη διδασκαλία  βασικών κανόνων μιας συζήτησης και κατ' επέκταση στην ευρύτερη  επικοινωνία.

Οι δραστηριότητες είναι δομημένες στις αρχές της ρομποτικής και της μηχανικής σκέψης (εφαρμογές), με σαφή παιδαγωγικό προσανατολισμό. Διδακτικό εργαλείο  αποτελούν τα τουβλάκια LEGO, ένα παιχνίδι που  διευκολύνει τη δημιουργικότητα, τη φαντασία και τη συνεργασία μεταξύ συνομηλίκων.

Το πρόγραμμα είναι ευέλικτο, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των παιδιών με αυτισμό. Για το σκοπό αυτό θα πραγματοποιηθούν προπαρασκευαστικά μαθήματα (όσα και εφόσον κριθούν αναγκαία).

 

Κόστος Μαθημάτων

240€

Διάρκεια Μαθημάτων

12 δίωρα μαθήματα

Ηλικίες

Για παιδιά (6 έως 16 ετών)

Άλλα Μαθήματα

εκπαιδευτική ρομποτική Θεσσαλονίκη